UDSIGTER

Hvad er den menneskelige erfaring i året 2020?

 

Studerende ved Københavns Universitet inviteres til at indsende ord (lyrik, prosa, eventyr, tekstcollager, grotesquer, sangtekster, dagbogsuddrag og alt der imellem) og billeder (fotografi, maleri, grafik, tegning) fra 2020 til årets store kunstbog, skabt af og for studerende på KU

 

​Kunstnerierne skal være begået i året 2020, da bogen skal skabe et billede af et både begivenhedsrigt og begivenhedsfattigt år, der ikke har været som noget andet har været eller bliver.

 

​Projektet vil vise kunst fra studerende, der er sensible over for sin tids omvæltninger og forandringer. Hvilken kunst afføder et år som 2020, der serverede et hidtiluset brud med de sociale omgangsformer vi hidtil har levet med?

Ingen fastlagte bedømmelseskriterier
Der er ikke nogen krav til de litterære udtryk, udover at teksten skal være begået i 2020. De bedste bidrag bliver udvalgt og redigeret efter tekstens egne præmisser i samarbejde med forfatteren 

 

Formalia
Omfang: Max 6 normalsider (15.000 tegn)

 

Format: Kunstnerisk frihed ift. valg af format
 

Teksten må gerne akkompagneres af illustrationer.
 

Deadline: 31. januar 2021
 

Udvælgelse og redigering af de bedste bidrag vil finde sted umiddelbart efter deadline. 

 

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til redaktør Trine Kofoed-Nielsen på mail hnf688@alumni.ku.dk

.

 

.
 

Udtryk2009
2009: 
En studentergeneration 
havde noget på hjerte.
 
I 2009 fødtes ideen om at samle og udgive de ord og billeder, som fyldte hos den generation, der fik studenterhue på - og bogen Udtryk udkom med digte, noveller, fotografier, billedkunst, essays og udtryk fra 33 nybagte studenter. Bogen er desværre udsolgt, men kan med lidt held findes antikvarisk. 
Unges tanker fra CoronaLockdown 
læs mere her    Bestil her.