SÅDAN FUNGERER 'INDSIGTER'
Og sådan oplever de studerende at deltage i projektet.

 

BAGGRUND & ØKONOMI

Hvem står bag INDSIGTER?

Det gør studerende. Projektet startede i 2020 på inst. f. Antropologi på Københavns Universitet med Coronatanker og har siden spredt sig. Redaktionsgruppen ser du her. 

Økonomi

Projektet har til huse på KUs Center for Sundhed & Samfund i Københavns gamle kommunehospital, hvor SAMF-dekanen stiller et kontor til rådighed. Der er ingen lønnede ansatte.

 

Økonomien er dermed meget simpel, og udgiftsposterne er stort set kun trykning af bøgerne og legater til de bedste forfattere. Indtægterne hertil kommer fra:
 

 1. Donationer og fondsstøtte
  KUs Almene Fond donerede i 2020 til CoronaTanker og KUs fakulteter og Studenterrådet har i 2021 doneret til flere legater.

   

 2. Forudbestillinger 
  KUs institutter samt privatpersoner bestiller INDSIGTERS udgivelser forud, hvorfra overskuddet går i legatpuljerne.

   

 3. Salg af bøgerne
  Vores campusboghandel Academic Books støtter projektet ved at donere deres fulde indtægt ved salget direkte til legatpuljen.

PROCESSEN

De studerende sender deres baggrundsartikler eller kronikker om en faglig indsigt opnået i året der er gået til INDSIGTER.

Studerende, der har meldt sig som peers, tilsendes et antal artikler. Således at alle tekster læses og vurderes af adskillige mennesker med vidt forskellig faglig baggrund. Vurderingen foretages i et spørgeskema, hvorudfra den enkelte artikels gennemsnitskarakter kan udregnes.

Award-juryerne modtager de 3-5 bedst vurderede artikler. 

Ingen af juryernes dommere har tid til at læse 25 artikler...

Juryerne udpeger vinderne.

Vinderne overrækkes deres trofæer og legater til INDSIGTERS online awardshow.

Bogen INDSIGTER med de bedste artikler trykkes og udgives.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Det var en utrolig spændende og horisontudvidende oplevelse at læse andre studerendes faglige indsigter. Jeg har lært om alt fra regressionsanalyse til politologisk analyse af følgeradfærd og blevet indviet i personlige refleksioner over tilværelsen som corona-studerende og vigtigheden af demokratisk og kritisk stillingtagen. Velformidlede indsigter, refleksioner og pointer, som alle har været leveret med et fagspecifikt fundament og pakket ind i et levende og farverigt sprog, der har givet næring til forøget nysgerrighed på at se udover min egen faglige næsetip lidt oftere. 

- Mia Kirstine Meinertsen, Antropologi

Jeg synes det har været en fin oplevelse at læse og bedømme artiklerne, som havde forskellige fagligheder i spil, forskellige indgangsvinkler og forskellige budskaber. Skønt med nogle inputs fra andre studerende. 

- Rikke Dyre Jespersen, 

Geovidenskab og Naturforvaltning

Et virkelig spændende projekt! Man lærer selv enormt meget af at læse andres bud på hvordan man formidler videnskab.

- Ebbe Lykke Christoffersen, Psykologi

At læse og bedømme andres artikler har været en fantastisk oplevelse. Jeg selv er dybt begravet i specialet, undvigende corona, og enormt enig med de få, der er i min nærmeste omgangskreds. At læse og bedømme andre studerendes hverdag, eller et indblik i denne, har både provokeret og åbnet op for, at der faktisk stadig er andre holdninger end ens egen. Initiativet INDSIGTER 2021 har for mig levet fuldstændig op til navnet. Jeg har på underholdende og tankevækkende vis fået indsigt i andre studerendes hverdag. Det er fantastisk.

- Helena Sylow Heilmann Dominiak, NEXS

Jeg synes det var dejligt at få et inspirerende og fagligt funderet indspark, der helt sikkert har sat nogle nye tanker igang. Jeg synes altid det er en fornøjelse at få lov at "møde" andre fagligheder, og få indblik i hvilke tilgange, diskussioner og argumenter der rører sig andre steder i videnskaben. 

- Barbara Jacobsen, Saxo-instituttet

Jeg synes det har været fint. Ikke så omfattende artikler som jeg troede, så det var let og overskueligt at læse igennem. Også sjovt at få indblik i andre studerendes tanker og sprog. 

- Line Jordal-Jørgensen, 

Geovidenskab og Naturforvaltning

Det har været spændende at se, hvordan de studerende er gået til opgaven. Mange har skrevet på baggrund af corona-epidemien, mens andre har skrevet om tiden og emner i og omkring deres specifikke studie. Måske hænger det sammen med, at vi, der hvor vi kan, tager afstand fra den virkelig vi lige nu befinder os i. Det har været berigende og indsigtsfuldt at tage og være en del af denne samling. Mange tanker senere udfylder vi det tomrum corona har efterladt. Sammen.

- Nanna Heiner, idræt & fysisk aktivitet

Artiklerne var nemme at læse og meget professionelt lavet, så man nemt kunne følge med og samtidig lære noget. Omkring bedømmelsesprocessen var kravene meget tydelige.

- Asger Lodal, SCIENCE