TVÆRFAGLIGE, INSPIRERENDE OG SOCIALE AKTIVITETER PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FÅR NU ET HJEM.

...SOM TUTORERNE KAN INDRETTE TIL EN NYTTIG OG INKLUDERENDE STUDIESTARTS-GUIDE TIL DE NYE STUDERENDE.

QUADRAT

Mens uddannelsens faglighed bor godt og trygt på skolens intranet, er QUADRAT det nye hjem for campus' sociale, tværfaglige og inspirerende aktiviteter. Til at bygge dette hjem har vi modtaget støtte fra KUs Almene Fond, HUMrådet og Asta & Jul. P. Justesens Fond, ikke mindst pga. den særlige opmærksomhed på vort fokus på at forene sårbarhed, styrke, sociale relationer og overblik over hvor hjælpen findes, hvis livet gør ondt.     

BAGGRUND

Coronatiden har - blandt meget andet - vist et billede af vores menneskelige skrøbelighed, og at vi alle er sårbare i en eller anden grad. Nogen mere end andre, og mange nye indsatser på landets uddannelsesinstitutioner søger at støtte op om sårbare studerende. QUADRAT er sat i verden til at skabe overblik over både de veletablerede og de nye tiltag.   

SAMARBEJDE MELLEM TUTORERNE OG QUADRAT

De tildelte midler giver mulighed for at 'opgradere' den planlagte 'guide til råd og hjælp' til en gennemarbejdet studiestartshåndbog, hvor tutorer, fagråd, fredagsbaren og de andre inspirerende, tværfaglige og sociale aktører på campus sættes i spil. Det kræver blot en mindre indsats fra en tutor, som tager rollen som QUADRAT-redaktør.

INSPIRATORIUM 

QUADRAT fungerer som præsentation af en række tværfaglige klubber og initiativer, der arbejder med at vidensdele og skabe inspirerende events for studerende på tværs af campus og kommunegrænser. 

HoWrU 

QUADRAT er en manual til mobiltjenesten HoWrU, som både giver dig magten over din sårbarhed og muligheden for proaktivt og positivt at kommunikere til dine studiekammerater hvordan du lever med den.

Se eksempel på hvordan her og her

QUADRAT STUDIESTART-UDGAVE

Fondsstøtten gives bla. til formidling af mulighederne for at styrke netværket, engagere sig socialt på KU og oplyse hvor man søge hjælp, råd og vejledning, når livet begynder at stramme.

Alt dette samles i den handy studiestartshåndbog, som versioneres til hvert institut. I bogen er der afsat sider til tutorholdet, fagrådet og instituttets sociale aktører.

SKITSE TIL TUTORERNES EGEN INTROBOG

Forside

Side       03:  Velkomst fra tutorerne

Side 04-05:  Velkomst fra tutorerne

Side 06-07:  Velkomst fra fagråd og cafe/festudvalg

Side 08-09:  Livet på instituttet

Side 10-11:  Livet på instituttet

Side 12-13:  Livet på instituttet

Side 14-15:  Livet på instituttet

Side 16-17:  INSPIRATORIUM 

Side 18-19:  INSPIRATORIUM 

Side 20-21:  INSPIRATORIUM 

Side 22-23:  Om sårbarhed, styrke - og at bede om hjælp

Side 24-25:  Her finder du hjælp

Side 26-27:  Her finder du hjælp

Side 28-29:  Om HoWrU og Kandidating

Side 30-31:  Om sårbarhed og fællesskab

Side 32-33:  Vinder af Studenterrådets pris 

Side 34      :       Om perfekte facader og ærlighed 

Bagside

Se eksempel på introbog for Institut for Antropologi