"JAMEN, DET ER JO HELE TRE TING...!"

KULINARISK, SOCIALT & BÆREDYGTIGT KINDERÆG

HVAD ER PROBLEMET EGENTLIGT?

De unge er Danmarks mest klimabevidste generation. De bekymrer sig mere om klimaet og er desuden efter eget udsagn mere villige til at betale for den grønne omstilling, end de ældre generationer. Alligevel har de unge Danmarks største madspild.

Se rapport fra Madkulturen, maj 2021

Halvdelen af nye studerende føler sig ofte eller en gang imellem isoleret fra andre, mens 45 procent ofte eller en gang i mellem føler, at de savner nogen at være sammen med. 12 procent af de studerende kan kategoriseres som ensomme.

Se minianalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Information skriver hvordan corona-krisen har forværret situationen

De unge gider hverken at bruge tid eller penge på at lave aftensmad. De gider knap nok nyde den. Man spiser for at leve, man lever ikke for at spise. Så kontante er konklusionerne i en ny rapport fra analyseinstituttet Scanad, der har taget pulsen på singler og samboende unge mellem 18 og 25 år. 

Berlingske skriver om en rapport fra Scanad

MÅLTIDSTÆNKETANKENS ANBEFALINGER
Fødevareministeren nedsatte i 2014 en tænketank, der havde til formål at forbedre danskernes mad- og måltidskultur. Året efter udkom tænketankens råd, der skal supplere de eksisterende kostråd:

  • Lær at lave mad - og lær det fra dig

  • Brug råvarer - og køb ind med ansvar for mennesker, dyr og klode

  • Spis sammen med andre - og nyd samværet og måltidet

FORENINGEN INSPIRATORIUMS FOKUS PÅ PSYKOSOCIAL SUPPORT (PSS)

Vi uddanner og styrke allerede madinteresserede studerende (foodies) og faciliterer deres lokale madevents. 

Vi sørger for at foodies kan fokusere energien i det sociale rum der skabes i køkkenet og omkring spisebordet, hvor foodien kan gøre en kæmpe forskel for særligt 'madrookies' og medstuderende, der går igennem særligt sårbare perioder i livet.

Foodies engageres både til madskoler og til private middagsarrangementer.

PSYKOSOCIAL SUPPORT (PSS)

I 2007 formulerede psykologen Stevan Hobfoll de 5 essentielle elementer i psykosocial support (PSS) til ofre for katastrofer og traumatiske begivenheder:

  1. Følelse af sikkerhed

  2. Ro

  3. Troen på meningsfuldheden i egne og fællesskabets handlinger

  4. Social forbundethed

  5. Håb

Ensomhed, stress og sensitivitet må ikke sidestilles med traumer, men effekterne kan være de samme. PSS er derfor indtænkt som 'baggrundstæppe' for alle INSPIRATORIUMS aktiviteter. 

MENINGSFYLDTE RELATIONER...

At løse en fælles opgave til glæde for andre end sig selv, gør enhver relation meningsfyldt. Følelsen af at være på samme rejse gør fælleskabet meningsfyldt.  

...I FACILITERET SAMVÆR...

Underviserne klædes grundigt på til at kunne håndtere denne underliggende dagsorden, ligesom de er rustede til at yde basal psykisk førstehjælp og ved hvem de skal henvise til.

...I KENDTE RAMMER.

Undervisning foretages i videst muligt omfang i de studerendes allerede etablerede sociale rum, såsom studentercafeer og fællesrum.

FORENINGEN INSPIRATORIUM

Stiftet og drevet af studerende på de videregående uddannelser med fokus på at fremme åbenhed og dialog om menneskelig sårbarhed samt skabe rammer for psykosocial support og afvikle inkluderende og folkeoplysende events på campus.  

Laura-Gro Agerlin, europæisk etnologi @ KU
Jane Marie Johanne Ibsen Birch, com & cognition @ KU
Karoline Thomsen, persisk @ KU
Ludvig Schultz, serviceøkonom @ CBA

Amanda Marx, serviveøkonom @ Zealand

Kamille Kømler, leisure management @ Absalon

Kristian Engberg, antropologi @ KU

ADVISORY BOARD

Louise Steen Kryger, cand. psyk.

Global PPS-rådgiver, Dansk Røde Kors.

Anders Halskov-Jensen, madentusiast og Masterchefvinder

Indehaver, Madhjernen

Mari Nordstrøm, yogaterapeut, meditationslærer

Kursusleder, Sattva Academy

Flere følger...