INDSIGTER

 

FORM & FORMALIA

Artiklernes omfang defineres som dagbladenes kronikker, så de nemt kan trykkes i avisernes tabloid-sektioner.

Vi giver landets væsentligste medier adgang til artikeldatabasen sammen med en opfordring om at bringe artiklerne som enten kronikker eller baggrundsartikler.

Omfang:  6.500 - 7.500 tegn med mellemrum

Deadline:  2. februar 2021

Aflevering: Uploades her på siden.

Indholdskrav  

Teksten skal leve op til 3 af nedenstående - gerne dem alle:

 • Teksten skal tage udgangspunkt i dit studies faglighed

 • Teksten skal oplyse

 • Teksten skal bidrage med viden til den offentlige debat

 • Teksten skal have et 'wow' element

 

 

TEKSTENS INDHOLD  

 • Skriv enten en kronik eller en baggrundsartikel

 • Skriv til en avislæser, som måske ikke ved noget om dit faglige felt - men som er nysgerrig og ønsker at blive klogere.

 • Fokus på selve indsigten; analysen og diskussionen - ikke på metodiske overvejelser eller detaljerede præsentationer af felt, aktører og teoretikere. 

 • Kort indledning og konklusion.

 • Levende sprog og subjektive vurderinger er velkomne.

 • Ingen indholdsfortegnelse, men gerne inspirerende titler og mellemrubrikker.

 • Litteraturliste er velkommen, men den lægges udelukkende online - og trykkes ikke i bogen.

PRISER

KU-institutioner, -ansatte og -studerende samt vore partnere har med gavmilde bidrag gjort det muligt at oprette en række priser, som tildeles de bedste kronikker.