FORM & FORMALIA

Artiklernes form og omfang defineres som dagbladenes kronikker, så aviserne nemt kan bringe dem.

Omfang:  6.000 - 7.500 tegn med mellemrum

Deadline:  2. februar 2021

Aflevering: Uploades her på siden.

Indholdskrav  

Teksten skal leve op til 3 af nedenstående - gerne dem alle:

  • Teksten skal tage udgangspunkt i dit studies faglighed

  • Teksten skal oplyse

  • Teksten skal bidrage med viden til den offentlige debat

  • Teksten skal have et 'wow' element

PRISER

KU-institutioner, -ansatte og -studerende samt vore partnere har med gavmilde bidrag gjort det muligt at oprette en række priser, som tildeles de bedste kronikker.  

KRONIK ELLER BAGGRUNDSARTIKEL?

Baggrundsartiklen finder du som regel i avisernes aktualitets- og indbliks-sektioner, mens kronikken bor i debatsiderne. Begge tekster rummer fin plads til at brede emnet ud, kronikformatet lader blot forfatteren være en kende mere subjektiv og anekdotisk. 

 

Se lidt om hvordan du skriver en kronik og en baggrundsartikel 

TEKSTENS INDHOLD  

  • Skriv til en avislæser, som ved meget lidt om dit faglige felt - men som er nysgerrig og ønsker at blive klogere.

  • Fokuser på selve indsigten; analysen og diskussionen - ikke på metodiske overvejelser eller detaljerede præsentationer af felt, aktører og teoretikere. 

  • Kort indledning og konklusion.

  • Levende sprog og subjektive vurderinger er velkomne.

  • Ingen indholdsfortegnelse, men gerne inspirerende titler og mellemrubrikker.

  • Litteraturliste er velkommen, men den lægges udelukkende online - og trykkes ikke i bogen.

INDSEND  DINE  INDSIGTER

PARTNERE

AB%20logo%20neg_edited.png
Lasertryk_edited.png
Dafolo_edited_edited.png

LEGATPARTNERE

OM INDSIGTER

Målet er at formidle studerendes faglige indsigter i mundrette bidder - i øjenhøjde, og til mennesker uden for akademia.

Projektet opstod i lockdown i foråret 2020, hvor mere end 140 studerende fra Københavns Universitet deltog i 14 essaykonkurrencer, som resulterede i bogen CoronaTanker, der udkom til semsterstart med de bedste essays.

 

Energien blandt essayisterne forblev intakt sommeren over, og det tværfaglige formidlingsprojekt Indsigter blev søsat i november 2020 - i dage, hvor Coronavirus igen truede med at lukke landet og universitet ned.