gear6.jpg

1. GEAR

Mindre grupper, primært i foredragsstil, begrænset social interaktion, betydelige online-elementer.

INSPIRATORIUM-FAG:

  • Ro

  • FrokostAfspænding

3. GEAR

Mellemstore grupper, hvor ressourcestærke kursister 'løfter' ressourcesvage i samtaler og samarbejdsrelationer.  Betydelig social interaktion.

INSPIRATORIUM-FAG:

  • Mad

  • Nydelse

5. GEAR

Eksamensræs, konkurrenceidræt, fester & fredagsbarer.

Udenfor INSPIRATORIUMS arbejdssfære.

BAKGEAR

Terapi, samtalegrupper, behandling

 

Udenfor INSPIRATORIUMS arbejdssfære.

4. GEAR

Større grupper, hvor kursister 'løfter' ressourcesvage i samtaler og samarbejdsrelationer.  Betydelig social interaktion.

INSPIRATORIUM-FAG:

  • Spil

  • Lyd

2. GEAR

Mindre grupper, hyggelig atmosfære, fordrende for samtaler.

INSPIRATORIUM-FAG

  • Strik

  • Ord

  • Kunst